Kehitysuutisia- Huippu-urheilun tähtiseurakoulutus

Dream Team Cheerleaders ry on mukana kolmen muun seuran kanssa koulutuksessa, jossa kehitetään huippu-urheilun laatutekijöitä seurassa. Koulutuskokonaisuus avaa mahdollisuuden tarkastella ja arvioida laajasti seuratoimintaa ja kehittää toimintaa kokonaisvaltaisesti.

Suomen Cheerleadingliiton ensimmäinen yhteistyössä Olympiakomitean kanssa järjestettävä huippu-urheilun tähtiseurakoulutus käynnistyi helmikuussa. Koulutuksen tavoitteena on luoda mukaan valittuihin seuroihin sellaiset työkalut ja työtavat, joilla seurassa tapahtuvaa perustyötä kehitetään, jotta kansalliset ja kansainväliset menestystavoitteet toteutuisivat.

Koulutukseen päästäkseen seurojen on tullut täyttää tietyt ennalta määritellyt laatutekijät, joilla varmistetaan riittävät resurssit sekä strategiset ja taloudelliset panostukset huippu-urheilun kehittämiseen.

Koulutusjakson päätteeksi DTC pääsee hakemaan huippu-urheilun tähtiseuramerkkiä. Huippu-urheilun tähtiseura pääsee tekemään vielä läheisempää yhteistyötä muiden seurojen, lajiliiton, Olympiakomitean ja urheiluakatemioiden kanssa.

DTC:llä on jo Lasten ja nuorten tähtiseuramerkki.

Tutustu seurojen laatuohjelmaan lisää seuraavien linkkien kautta:

Tähtiseurat – seurojen laatuohjelma – SCL

Tähtiseurat – seurojen laatuohjelma – Suomen Olympiakomitea

 

Matkataan yhdessä kohti huippua!