Seuratoiminnan palautekyselyn yhteenveto

Toteutimme huhtikuun 2021 aikana tyytyväisyyskyselyn DTC:n toiminnassa mukana oleville. Kyselyt toteutettiin yhteistyössä Suomen Olympiakomitean kanssa. Tästä julkaisusta löydät yhteenvedon saaduista vastauksista. Vastausten määrä jäi tällä kertaa niukahkoksi, joten suurempi määrä vastauksia olisi antanut paremman yleiskuvan. Olemme kuitenkin kiitollisia saaduista vastauksista. Näiden pohjalta voimme jälleen kehittää toimintaamme.

Seuran toimintaan oltiin yleisesti hyvin tyytyväisiä. Tätä mieltä oltiin niin urheilijoiden keskuudessa kuin vanhempienkin keskuudessa. Seuran toimintaa suositeltaisiin muillekin. Vastauksissa korostui tyytyväisyys erityisesti ilmapiiriin, yhteisöllisyyteen ja lajin tuomaan hyvään fiilikseen sekä valmentajiin. Korona-aika on tuonut omat haasteensa seuratoimintaan ja erityisesti harjoitusten toteutukseen. Olemme joutuneet tekemään aikatauluihin muutoksia, jotta olemme voineet toteuttaa harjoittelun turvallisesti, aina vallitsevat rajoitukset huomioiden. Lajinomaista harjoittelua ei olla pystytty toteuttamaan täysin normaalisti ja ulko-ja etätreenit ovatkin tuottaneet pettymystä ja tyytymättömyyttä. Pääsääntöisesti kuitenkin myös korona-aikana olleisiin ja tarjottuihin harjoituksiin ollaan oltu tyytyväisiä.  Kilpailuita ja tapahtumia ollaan jouduttu toteuttamaan poikkeusjärjestelyin tai ei ollenkaan ja tämä luonnollisesti on myös osaltaan aiheuttanut harmitusta. Seura tiedostaa hyvin koronan aiheuttamat haasteet ja vaikutukset. Seuran tavoitteena on ollut sopeutua muuttuviin tilanteisiin ja pyrkiä toteuttamaan harrastuksen mahdollistaminen ja jatkaminen kaikesta huolimatta. Seuran ehdoton tavoite on päästä normalisoimaan harjoitustoiminta ja mahdollistaa taas monipuolinen harrastaminen.

Seura kehittää jatkuvasti toimintaansa katsoen tulevaisuuteen ja tekee toimia sen eteen, että toiminta on laadukasta. Tästä yksi konkreettinen esimerkki on se, että seura muuttaa uusiin hienoihin tiloihin Kauppi Sports Centeriin kesäkuussa 2021. Jäsenten tyytyväisyys ja jäsenten antama palaute on erityisen tärkeää. Haluamme tarjota jäsenillemme vain parasta.

Kyselyssä kävi ilmi, että suurin osa vastaajista ei osannut sanoa onko seuralla tähtiseuramerkkiä. DTC:llä on lasten-ja nuorten tähtiseuramerkki ja on paraikaa matkalla kohti huippu-urheilun tähtiseuramerkkiä. Tämäkin on osoitus siitä, että olemme valinneet jatkuvan kehittymisen polun.

 

 Lasten kysely

Arviointi hymynaamoin (1=surullinen, 2=neutraali ja 3=iloinen)

Lasten vastauksissa korostui tyytyväisyys erityisesti valmentajiin ja ryhmähenkeen. Harjoitukset koettiin hyvin mielekkäiksi samoin kilpailut.

Uusien asioiden oppiminen, hyvä positiivinen energia ja muiden tsemppaus kuvailtiin parhaina asioina urheilu harrastuksessa. Ainoastaan korona-ajan etäharjoittelua pidettiin ”ei niin mukavana”.

Nuorten kysely

Arviointi asteikolla 1-5 (1=täysin erimieltä ja 5 täysin samaa mieltä)

Nuorten kyselyn vastauksissa korostui tyytyväisyys ryhmän hyvään ja kannustavaan yhteishenkeen. Kilpaileminen koettiin erityisen mielekkääksi. Suurin osa vastaajista kertoi valmentajien olevan kannustavia ja antavan positiivista palautetta.

Onnistuminen ja kehittymismahdollisuudet koettiin parhaina asioina urheiluharrastuksessa. Parhaiksi asioiksi lueteltiin myös lajin kautta tulleet kaverit sekä kilpaileminen.

Epämieluisana asiana lueteltiin erityisesti korona ja sen tuomat vaikutukset harjoitteluun.

Aikuisten kysely

Arviointi asteikolla 1-5 (1=täysin erimieltä ja 5=täysin samaa mieltä)

Aikuisten kyselyn tuloksissa korostui tyytyväisyys erityisesti harjoitusten jälkeiseen hyvään mieleen. Suurin osa suosittelisi seuran aikuisliikunnan toimintaa muille.

Erityistä tyytyväisyyttä korostui treenien monipuolisuuteen ja siihen, että harjoitukset on suunniteltu juuri tasolle sopiviksi.

Tyytymättömyyttä puolestaan ilmeni korona-ajan harjoitusten monipuolisuudessa. Tyytymättömyyttä ilmeni myös harjoitusmaksuihin, jotka on koettu korkeiksi erityisesti korona-aikana.

Vanhempien kysely

Arviointi asteikolla 1-5 (1=täysin erimieltä ja 5=täysin samaa mieltä)

Vanhempien kyselyssä korostui tyytyväisyys erityisesti valmennukseen ja valmennuksen laatuun. Useat vanhemmat kertovat lapsen lähtevän innostuneesti harjoituksiin ja, että lapsi palaa harjoituksista kotiin innoissaan kokemastaan. Vanhempien mukaan lapset viihtyvät omassa harjoitusryhmässä ja lapset haluat osallistua mielellään kilpailuihin ja näytöksiin.

Tyytymättömyyttä ilmeni erityisesti korona-aikana muuttuviin harjoitusaikoihin ja siihen ettei etä-ja ulkoharjoitukset ole voineet korvata lajinomaista harjoittelua.

 

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!