KISSAPERHE-RAHASTON TUKI

Syksyn 2023 kausimaksun maksamiseen on mahdollista hakea tukea Kissaperhe-tukirahastosta. Tukea tulee hakea 31.8.2023 mennessä ja sitä haetaan täyttämällä hakulomake osoitteessa:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDMkHrUaq7hbTFDgf9-hWDPqeMHF_6mJhhvd2YluzsWOfBBA/viewform?usp=sf_link

Kissaperhe- Rahaston tarkoituksena on tukea Dream Team Cheerleaders DTC ry:ssä urheilevien urheilijoiden harrastuksen jatkumista tilanteissa, joissa urheilija tai hänen perheensä on sosioekonomisesti haastavassa tilanteessa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi vähävaraisuus, opiskelu, työttömyys tai äkillinen vakava sairastuminen.

Rahastosta jaetaan tukea kaksi kertaa vuodessa: elo- ja tammikuussa. Tuki myönnetään syys- tai kevätkaudeksi kerrallaan, ja sitä on haettava aina uudestaan. Tuki on harkinnanvarainen, ja sitä jaetaan enintään 50% urheilijan harjoitusmaksusta. Tuki kohdistetaan urheilijan harjoitusmaksuun niin, että harjoitusmaksua hyvitetään tuettavalla summalla. Tukea jaetaan ensisijaisesti hakijoille, jotka eivät ole saaneet harrastamiseen muuta tukea.

Rahasto toimii seuran hallituksen alaisuudessa. Päätöksen tuen myöntämisestä tekee hallituksen nimittämä johtoryhmä, joka käsittelee hakemukset anonyymisti.

Lisätietoja asiasta: talous@dreamteamcheer.fi