Seuran arvot ja toiminnan tavoitteet

SEURAN ARVOT 

Seuran arvokeskustelu käytiin vuonna 2016 koko jäsenistön kesken. Arvokeskustelu aloitettiin kysymällä jäsenistöltä, minkälaisessa seurassa he haluavat harrastaa. Vastaukset ryhmiteltiin teemoihin, jonka jälkeen ne kiteytettiin seuraaviksi arvoiksi:

Jäsenlähtöisyys – Seuran toiminta perustuu jäsenten tarpeisiin ja toiveisiin. Seuran toimijat ovat motivoituneita, innostuneita ja jaksavat työskennellä seuran ja sen jäsenten hyväksi.

Rohkeus – Seurassa uskalletaan olla avoimia ja ylittää itsensä.

Tavoitteellisuus – Seura tukee joukkueiden tavoitteita, ja joukkueet tukevat urheilijoiden tavoitteita.

Yhteisöllisyys – Seurassa on kannustava ja positiivinen ilmapiiri #kissaperhe.

SEURATOIMINNAN TAVOITTEET

DTC:n tavoitteena on luoda seura, josta urheilijat, heidän perheet sekä muut seuratoimijat ovat ylpeitä, ja jonka tapahtumiin he aktiivisesti ja mielellään osallistuvat.

Seuran kasvatukselliset tavoitteet ovat:
– kehittää lapsen/nuoren vuorovaikutustaitoja

Seuran urheilulliset tavoitteet ovat:
– tarjota laadukasta ja monipuolista urheilutoimintaa alkeis- ja kilpatasolle

Seuran urheilullisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet ovat:
– otetaan urheilulliset elämäntavat (ravinto, lepo, liikunta, ajanhallinta) osaksi arkea

Seuran viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet ovat:
– jokainen on osa kissaperhettä

Seuran taloudelliset ja hallinnolliset tavoitteet ovat:
– seuralla on toimiva organisaatio ja vakaa talous

Tavoitteiden edistäminen on osa perustoimintaa. Tavoitteisiin liittyviä erityishankkeita ja -tapahtumia järjestetään vuosittain toimintasuunnitelman mukaisesti.