Yhdistyksen kokous ja seuran hallitus

Jäsenet päättävät!

Seuran kevät- ja syyskokoukset ovat tapahtumia, joihin toivotaan kaikkien seuran jäsenten ja heidän vanhempiensa osallistuvan. Kokouksissa päätetään seuran toiminnan kannalta oleellisista ja tärkeistä asioista. Kokousten ajankohdista tiedotetaan tarkemmin seuran Internet-sivuilla.

Seuran toimintaa johtaa ja kehittää syyskokouksessa valittu hallitus.

Dream Team Cheerleaders DTC ry:n hallitus 2022

 • Puheenjohtaja:
  • Kiira Korhonen: Hallituksen toiminta, valmentajien esimies
   • Kutsuu hallituksen koolle
   • Vastaa seurakehitystehtävistä 
   • Vastaa sidosryhmäyhteistyöstä 
   • Toimii seuran nimenkirjoittajana
 • Hallituksen jäsenet:
  • Liisa Kokko: Valmennusvastaava, varapuheenjohtaja
   • Hoitaa puheenjohtajat tehtäviä tämän ollessa estynyt 
   • Toimii seuran nimenkirjoittajana 
   • Toimii seuratyöntekijän sparraus- ja keskusteluparina valmennusasioissa 
   • On jäsenenä valmennustyöryhmässä 
   • Koordinoi joukkueiden leiritykset ulkopuolisten valmentajien kanssa
  • Heikki Alho: Toimitilavastaava
   • Vastaa pitkän tähtäimen treeniolosuhteiden kehittämisestä
   • Salivuorot
   • Hallin pienhankinnat
   • Hallitalkoot
   • Vuorojen ulosvuokraus ja siihen liittyvät järjestelyt
  • Saana Aho: Viestintävastaava
   • Vastaa seuran tiedotuksesta ja viestinnästä ml. seuratoiminnan kk-kirje, someviestintä 
   • Toimii hallituksen sihteerinä
  • Josefina Palvalin: Talous- ja tapahtumavastaava
   • Toimii seuran nimenkirjoittajana 
   • Vastaa taloudesta yhdessä puheenjohtajan ja seuratyöntekijän kanssa. 
   • Hoitaa reskontraa yhdessä puheenjohtajan ja seuratyöntekijän kanssa
   • Hakee avustuksia ja tukia
   • Vastaa budjetin laatimisesta ja sen seurannasta ja raportoinnista
   • Vastaa tapahtumatyöryhmän vetämisestä sekä seuran yhteisten tapahtumien järjestelyistä
  • Amanda Hakala: Varainhankintavastaava
   • Vastaa joukkueiden talkoiden ja varainhankinnan koordinoinnista ja ohjeistamisesta
   • Vastaa seuran yhteisten talkoiden ja varainhankinnan koordinoimisesta
   • Vastaa seuratuotteiden hankinnasta ja jakelusta
 •  Varajäsenet:
  • Linda Markkula
  • Tanja Jurvanen

Seuran hallitukselle voi laittaa viestiä osoitteeseen dreamteamcheer.info@gmail.com