Yhdistyksen kokous ja seuran hallitus

Jäsenet päättävät!

Seuran kevät- ja syyskokoukset ovat tapahtumia, joihin toivotaan kaikkien seuran jäsenten ja heidän vanhempiensa osallistuvan. Kokouksissa päätetään seuran toiminnan kannalta oleellisista ja tärkeistä asioista. Kokousten ajankohdista tiedotetaan tarkemmin seuran Internet-sivuilla.

Seuran toimintaa johtaa ja kehittää syyskokouksessa valittu hallitus.

Dream Team Cheerleaders DTC ry:n hallitus 2023

 • Puheenjohtaja:
  • Josefina Palvalin: Hallituksen toiminta, seuratyöntekijän esihenkilö
   • Kutsuu hallituksen koolle
   • Vastaa seurakehitystehtävistä 
   • Vastaa sidosryhmäyhteistyöstä 
   • Toimii seuran nimenkirjoittajana
 • Hallituksen jäsenet:
  • Saana Aho: Varapuheenjohtaja, viestintä- ja tapahtumavastaava
   • Hoitaa puheenjohtajat tehtäviä tämän ollessa estynyt 
   • Toimii seuran nimenkirjoittajana 
   • Vastaa seuran tiedotuksesta ja viestinnästä ml. seuratoiminnan kk-kirje, someviestintä 
   • Vastaa tapahtumatyöryhmän vetämisestä sekä seuran yhteisten tapahtumien järjestelyistä
  • Mikko Korpeinen: Valmennusvastaava
   • Toimii seuratyöntekijän sparraus- ja keskusteluparina valmennusasioissa 
   • Vastaa huippu-urheilusta yhdessä seuratyöntekijän kanssa
   • On jäsenenä valmennustyöryhmässä
  • Amanda Hakala: Talous- ja varainhankintavastaava
   • Toimii seuran nimenkirjoittajana 
   • Vastaa taloudesta yhdessä puheenjohtajan ja seuratyöntekijän kanssa. 
   • Hoitaa reskontraa yhdessä puheenjohtajan ja seuratyöntekijän kanssa
   • Hakee avustuksia ja tukia
   • Vastaa budjetin laatimisesta ja sen seurannasta ja raportoinnista
   • Vastaa joukkueiden talkoiden ja varainhankinnan koordinoinnista ja ohjeistamisesta
   • Vastaa seuran yhteisten talkoiden ja varainhankinnan koordinoimisesta
   • Vastaa seuratuotteiden hankinnasta ja jakelusta
  • Tanja Jurvanen: Jojotoiminta & nuorisotoimikunta
   • Vastaa jojojen toiminnasta sekä toiminnan kehittämisestä 
   • Vastaa nuorisotoimikunnan toiminnasta
  • Kamilla Kulmala: Harrastevastaava
   • Lupa liikkua- ja harrastaa koordinointi
   • Liikuntatapahtumien organisointi
  • Heta Petäys: Tilavastaava
   • Harjoitusvuorot
   • Salivuorojen järjestely
   • Sulkapallovuorojen hallinta
   • Yhteyshenkilö Dream Centeriin koskevissa asioissa
   • Tilojen kunnossapidon organisointi

 •  Varajäsenet:
  • Linda Markkula
  • Liisa Kokko

 

Yhteystiedot