KISSAPERHE-RAHASTO TUKI

Kevään 2024 kausimaksun maksamiseen on mahdollista hakea tukea Kissaperhe-tukirahastosta. Tukea tulee hakea 24.1.2024 mennessä ja sitä haetaan täyttämällä hakulomake osoitteessa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqZjCALKuJylv-9Wl2SgfF5AtUrtuvm_tdqQxR607jsbkClA/viewform?usp=sf_link

Kissaperhe-tukirahaston tarkoituksena on tukea Dream Team Cheerleaders DTC ry:ssä urheilevien urheilijoiden harrastuksen jatkumista tilanteissa, joissa urheilija tai hänen perheensä on sosioekonomisesti haastavassa tilanteessa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi vähävaraisuus, opiskelu, työttömyys tai äkillinen vakava sairastuminen.

Rahastosta jaetaan tukea kaksi kertaa vuodessa: elo- ja tammikuussa. Tuki myönnetään syys- tai kevätkaudeksi kerrallaan, ja sitä on haettava aina uudestaan. Tuki on harkinnanvarainen, ja sitä jaetaan enintään 50% urheilijan harjoitusmaksusta. Tuki kohdistetaan urheilijan harjoitusmaksuun niin, että harjoitusmaksua hyvitetään tuettavalla summalla. Tukea jaetaan ensisijaisesti hakijoille, jotka eivät ole saaneet harrastamiseen muuta tukea.

Rahasto toimii seuran hallituksen alaisuudessa. Esityksen tuen saajista tekee hallituksen nimittämä johtoryhmä ja lopullisen päätöksen antaa seuran hallitus. Hakemukset käsitellään sekä johtoryhmässä että hallituksessa anonyymisti.

Päätöksestä ilmoitetaan hakijoille helmikuun aikana. Kaikkien hakijoiden kevään harjoitusmaksun laskun eräpäivää siirretään automaattisesti helmikuun puolelle. Tukea on kuitenkin mahdollista hakea, vaikka kevään harjoitusmaksu olisi jo maksettu.

Lisätietoja asiasta: talous@dreamteamcheer.fi tai milja.lehto@dreamteamcheer.fi

Oikein hyvää uutta vuotta kaikille!