DTC ON SAANUT OP:N HYVÄ TYÖ -LAHJOITUKSEN

DTC on saanut 2500 euroa OP Tampereen Hyvä työ -lahjoituksena.

Lahjoitus viedään seuran uuteen harrastamisen tukirahastoon, joka on tarkoitus perustaa kevätkokouksessa 2023.

Rahasto tukee harrastuksen jatkumista talouksissa, joissa on sosioekonomisia haasteita. Haasteet voivat liittyä muun muassa elämäntilanteisiin kuten työttömyyteen, opiskeluun, sairauksiin, yksinhuoltajuuteen tai suuren perhekuntaan.

Mikäli jäsenistö hyväksyy rahaston kevätkokouksessa, ensimmäiset avustukset tullaan jakamaan syyskaudella 2023.